header MMB hein


Verenigingsplan 2018 - 2020 zeer goed ontvangen
Door Frits Haasjes

De najaarsledenvergadering op 9 september was voor Arend Wesdijk zijn eerste ‘optreden’ als nieuwe voorzitter van onze vereniging. Hij deed dat met verve waarbij de ‘zaal’ ruimschoots zijn zegje kon doen. Na de constatering dat het quorum - met vijfentwintig leden en een aantal machtigingen - aanwezig was, kwamen als belangrijkste agendapunten: het verenigingsplan 2018-2020, de begroting 2018 en de bestuurssamenstelling aan de orde. Een korte impressie*).P9090013 Mobile

Het verenigingsplan werd zeer goed ontvangen. Heel gedegen onderbouwd, waarbij de ambitie eraf spat. Misschien wat te ambitieus volgens sommigen, maar de fasering en verdere uitwerking geven veel vertrouwen. In ledenblad INFOCUS wordt de komende tijd uitvoerig ingegaan op het verenigingsplan.  

Penningmeester Hélène Schram presenteerde de begroting van 2018. Deze ziet er gezond uit en werd, na toelichting op enkele begrotingsposten, met algemene stemmen vastgesteld. Aangezien Hélène al ruim een jaar geleden had aangegeven te willen stoppen als penningmeester, was dit haar laatste klus. De vereniging nam bij monde van de voorzitter onder grote waardering en met luid applaus uit de zaal afscheid voor haar vier jaar penningmeesterschap.

Vervolgens kwam de bestuurssamenstelling aan de orde. Elsje van Egmond werd herkozen voor een volgende termijn. Margriet Plouvier, sinds dit voorjaar aspirant-secretaris, gaf aan nog een half jaar aspirant te willen blijven en daarna te beslissen over al dan niet aanblijven. Penningmeesters zijn schaars. Daarom was het heel fijn dat Titus Radstake zich verkiesbaar heeft gesteld als nieuwe penningmeester, met zijn achtergrond in het bankwezen een prima kandidaat. Gewoonlijk wordt iemand eerst aspirantlid en daarna gekozen. Maar na voorstellen uit de zaal werd besloten dit verplichte aspirantschap af te schaffen. Titus werd vervolgens naast bestuurslid ook gekozen als penningmeester.

*) Het uitgebreide verslag is na vaststelling in de ledenvergadering van komende voorjaar te lezen op onze website.


https://www.mensenmetbrandwonden.nl/images/banners/drukknop%20login%20leden%20cvr.png
drukknop nieuw account.png

 

slinger 40 jaar

Jubileumfeest

40 jaar

VERENIGING VAN
MENSEN MET BRANDWONDEN

30 september 2017
Bekijk de foto's en het verslag

Rodenburg Eventcenter
Homburg 26, 4153 BS
BEESD (Gelderland)

 
Word vrijwilliger!
 Wij kunnen uw steun bij onze
activiteiten en initiatieven
goed gebruiken!
drukknop wordt vrijwilliger wit cvr


Kennisbank Participeren
met Beperkingen.

Lees meer

Wilt u lid

worden?

drukknop inschrijfformulier blauw cvr

agenda

 

 

Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek?

Graag uw naam en telefoonnummer dan bellen wij u terug

Volg ons

facebooklogotwitterlogo