skip to Main Content

De belastingdienst

Heeft de Vereniging van Mensen met Brandwonden aangemerkt als algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn donaties aan de vereniging fiscaal aftrekbaar.

RSIN: 81 48 78 799
KvK-nummer: 40 59 44 58 (Beverwijk)

De vereniging publiceert jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar de financiële cijfers. De meest recente jaarcijfers hebben betrekking op kalenderjaar (wordt nog ingevuld)

Back To Top