skip to Main Content
Aspirant Bestuurslid Maarten Van Dongen Stelt Zich Voor

Aspirant bestuurslid Maarten van Dongen stelt zich voor

Mijn naam is Maarten van Dongen en begin april ben ik gestart als aspirant-bestuurslid in het bestuur van de vereniging. Het is een beetje gekke start in een gekke tijd. Graag had ik mij willen voorstellen op de ALV in Den Bosch, maar door Corona gingen de Bossche Bollen aan ons allemaal voorbij met misschien een herkansing in september. In het bestuur ga ik me bezig houden met communicatie.

Ik woon in Olst aan de IJssel vlakbij Deventer, samen met mijn vrouw Annemieke en mijn dochters Marike (11) en Mette (9). Marike heeft in januari 2019 een ongeval met heet water gehad en daardoor brandwonden opgelopen. Ze heeft een maand in het brandwondencentrum in Groningen gelegen. De vereniging kennen we van de activiteiten, zoals de zeil-, de zwem- en schaatsdag. Bij deze en andere activiteiten ervoer ik hoe belangrijk lotgenotencontact is. Niet alleen voor de NF- en brandwondenpatiënten zelf, maar zeker ook voor de gezinsleden.

Inmiddels weet ik, dat we als vereniging veel meer doen dan het organiseren van lotgenotencontact. We geven informatie, we dragen bij aan onderzoek en we behartigen de belangen van mensen met NF en brandwonden, zowel in “Den Haag” als in overleg met de diverse zorgpartners. En dat met de inzet van een behoorlijke club actieve vrijwilligers. Dat lukt goed, maar is ook kwetsbaar. Het is dus belangrijk dat we als patiëntenvereniging van waarde blijven voor onze leden, maar ook dat we gevonden worden door mensen met NF en brandwonden die nog geen lid zijn, zodat we leden actief en betrokken houden en nieuwe (jonge) leden aan ons weten te binden.Nu al wordt er hard gewerkt aan de verbetering van de website en het maken van een eigen, herkenbare plek voor NF-patiënten binnen die website. Waar ik mij het komende jaar specifiek op wil richten is hoe we nog beter kunnen inspelen op wat er leeft bij onze achterban. Met een mooi scrabble-woord heet dat “achterbanraadpleging”. En om daar direct maar een start mee te maken: ik hoor graag van u wat u denkt over onze zichtbaarheid op de sociale media. Is dat voor u belangrijk? En zo ja, wat voor soort berichten of contact via sociale media verwacht u dan? Laat het mij weten door een e-mail te sturen naar communicatie@mensenmetbrandwonden.nl.

Back To Top