skip to Main Content

Belangenbehartiging

De Vereniging behartigt de belangen van alle mensen met brandwonden of littekens tengevolge van necrotiserende fasciitis (NF). Dat gebeurt zowel op collectief niveau als op individueel niveau.

Bij collectieve belangenbehartiging moet je denken aan zaken zoals het beïnvloeden van zorgverleners, zorgverzekeraars of politici over algemene zaken die van belang zijn voor al onze leden. Vaak doen we dat in gezamenlijkheid met andere organisaties zodat we een stevige vuist kunnen maken. Daarnaast zijn we bijvoorbeeld ook betrokken bij de beoordeling en selectie van onderzoeksvoorstellen. En helpen we onderzoekers met onze ervaringskennis.

Bij ‘individueel’ kun je bijvoorbeeld denken aan bege- leiding bij ‘terug naar werk’ of ‘behoud van werk’. We werken daarbij o.a. samen met een gespecialiseerd re- integratiebureau en een ervaringsdeskundige coach. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan verzekerings- kwesties. De Vereniging is een ‘loket’ waar je met al deze zaken terecht kunt. Er zijn verschillende deskun- digen beschikbaar, waardoor je snel geholpen wordt.

De Vereniging is ook goed geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van o.a. de behandelingen van brandwonden en littekens. Die informatie delen we met onze leden via onze verschillende media; zodat je altijd goed op de hoogte bent.

Letselschade en juridische zaken

Sommige mensen krijgen na hun brandwondenongeval te maken met juridische procedures. Via de Vereniging kun je van gedachten wisselen met mensen die al een letselschadezaak of een juridische strijd achter de rug hebben. Daarnaast is één van onze adviseurs juriste. Zij kan je gratis advies geven of verwijzen.

Juridische hulp nodig? Neem dan contact op met het secretariaat. Zij helpen je verder.

Back To Top