header MMB hein

ALGEMEEN


WAAR WIJ VOOR STAAN

Als vereniging willen we dat iedereen die te maken heeft (gehad) met brandwonden of Necrotiserende Fasciitis (NF) een plek heeft waar hij of zij terecht kan voor informatie en advies, voor lotgenotencontact en psychosociale ondersteuning. De vereniging wil deze plek zijn als aanvulling op professionele netwerken en de steun die mensen uit hun eigen omgeving krijgen.

De vereniging wil daarnaast de krachten bundelen van alle mensen die te maken hebben (gehad) met brandwonden of NF, zodat zij zich gezamenlijk sterk kunnen maken voor verbetering van prreventie van en (na)zorg voor (de gevolgen van) brandwonden of NF.

Hiervoor is het van belang dat in principe alle mensen die te maken hebben met brandwonden of NF weten dat onze vereniging bestaat en waarvoor zij bij ons terecht kunnen. Alle mensen die te maken hebben met brandwonden of NF, moeten in staat gesteld worden om te kunnen bepalen of de vereniging voor hen interessant is.

Het volledig voorkomen van (de gevolgen van) brandwonden of NF is een utopie, maar als vereniging willen wij blijven streven naar een goede kwaliteit van leven voor mensen met brandwonden of NF en hun directe naasten. We willen ook uitdragen dat een goede kwaliteit van leven mogelijk en haalbaar blijft ondanks de gevolgen van brandwonden of NF. We willen alle revelante partijen aansporen om daaraan bij te dragen.

 

WIE WIJ ZIJN
De identiteit van de vereniging wordt primair gevormd door de leden en het (statutaire) doel dat zich als vereniging gesteld hebben. Daarnaast moet de vereniging zich voortdurend zien te verhouden tot een veranderende maatschappelijke context en handelen wij vanuit enkele kernwaarden.

Leden
Ervaring met brandwonden of Necrotiserende Fasciitis (NF) is wat leden van de vereniging samenbrengt. Het maakt daarbij niet uit of je zelf brandwonden of NF hebt gehad, of dat je direct betrokken bent bij iemand met die ervaringen. In 2017 telt de vereniging ruim 500 leden.

Statutaire doel
De Vereniging van Mensen met Brandwonden is het ervaringscentrum dat de leden met elkaar in contact brengt en hun belangen behartigt. Zij biedt lotgenotencontact en zoekt daarbij samenwerking met partners. De Vereniging van Mensen met Brandwonden geeft vanuit ervaringsdeskundigheid professioneel voorlichting en advies.

Maatschappelijke context
De vereniging begeeft zich in een veranderende omgeving en werkt nauw samen met diverse partijen. Enkele structurele samenwerkingspartners zijn de Nederlandse Brandwonden Stichting, Stichting Kind en Brandwond, PGO Support en de Vereniging van Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN).

Kernwaarden
De vereniging is bedoeld als veilige plek waar mensen met brandwonden of NF en hun directe naasten terecht kunnen voor lotgenotencontact, het delen van ervaringen en het aankaarten van (gemeenschappelijke) aandachts- en verbeterpunten voor het voorkomen, beperken en verbeteren van de (gevolgen van) brandwonden en NF.
Om deze plek te zijn, is het van belang dat de vereniging integer handelt en ruimte biedt voor een grote diversiteit aan mensen en hun verhalen. De vereniging handelt op professionele wijze en is op die manier een betrouwbare partij om mee samen te werken. Tegelijkertijd biedt de vereniging ruimte voor individuele en groepsgerichte verwerking en ontwikkeling, waarvoor de vereniging juist een plek is waar fouten gemaakt mogen worden.
Mensen die binnen de vereniging verantwoordelijk zijn, nemen en dragen die verantwoordelijkheid op passende wijze. Met elkaar ontwikkelen en stimuleren we een cultuur waarin ruimte is voor het geven en ontvangen van feedback en het met elkaar samenwerken aan de gemeenschappelijke doelen.

 

Bronnen
- Verenigingsplan 2018 - 2020, vastgesteld op de ALV van 9 september 2017
- Statuten van de Vereniging van Mensen met Brandwonden