header MMB hein

ANBI

De Belastingdienst heeft de Vereniging van Mensen met Brandwonden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn donaties aan de vereniging fiscaal aftrekbaar.

RSIN: 81 48 78 799
KvK-nummer: 40 59 44 58 (Beverwijk)

De vereniging publiceert jaarlijks binnen zes maanden na afloop van een kalenderjaar de financiële cijfers. De meest recente jaarcijfers hebben betrekking op kalenderjaar 2016.