header MMB hein

Geschiedenis en jubileum

Op 12 februari 1977 vond in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk de oprichtingsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging van ex-brandwondpatiënten.
Doel van de vereniging was het geven van nazorg aan zowel brandwondenslachtoffers als aan ouders van kinderen met brandwonden.
In de loop der jaren veranderde de naam: het ‘ex’ ging eraf.
De naam werd Vereniging van Brandwondpatiënten, afgekort VBP.
Ondanks dat een brandwondenslachtoffer meestal zijn hele leven littekens houdt, voelt hij zich als de medische ingrepen niet langer nodig zijn geen patiënt meer. De gevoelens en emoties liggen meer in termen als ‘voor en na het ongeluk’. Daarom werd de naam opnieuw veranderd in: Vereniging van Mensen met Brandwonden.

In de recente geschiedenis sloten mensen met Necrotiserende Fasciitis en hun directe naasten zich bij de vereniging aan. Necrotiserende Fasciitis (NF) vraagt een vergelijkbare intensieve en afgeschermde zorg als ernstige brandwonden en mensen met NF worden daarom vaak in brandwondencentra behandeld. Het is zo een logisch gevolg geweest dat mensen met brandwonden en NF de handen ineengeslagen hebben om zich in te zetten voor (steeds) betere zorg.

Op 30 september 2017 vierde de vereniging een jubileumfeest vanwege haar veertigjarige bestaan.