skip to Main Content

Het lotgenotencontactteam bestaat uit actieve leden die zich  vrijwillig inzetten tijdens de verschillende lotgenotenactiviteiten. Ze bieden ondersteuning en zijn actief aanwezig. Ze spelen gastheer/-vrouw bij de contactmiddagen en gaan in gesprek met de deelnemers tijdens de verschillende activiteiten. Ze helpen met opbouwen en afbreken van de Brandwondendag en kunnen ingezet worden als Buddy als dit nodig is. Sommige leden van het LCT worden opgeleid tot gespreksleider zodat ze een gespreksgroep kunnen leiden.

Elsje van Egmond

Mijn naam is Elsje van Egmond. Ik heb zelf brandwonden én ben moeder van een kind met brandwonden. Sinds 1995 ben ik contactpersoon bij de Vereniging. In die tijd was er een hechte groep van contactper- sonen. In de loop der jaren is dit verminderd. Om het nieuw leven in te blazen, heb ik samen met Hein Zoete in 2016 een plan gemaakt voor ‘contactpersonen nieuwe stijl’: het LCT. Het is geweldig dat we zoveel leden hebben gevonden die zich hier actief voor inzetten.

Frans Groenewegen

Mijn naam is Frans Groene- wegen en ik ben 73 jaar. In 2003 liep ik mijn brandwon- den op. Ik ben toen direct lid geworden van de Vereniging van Mensen met Brandwon- den. Vanzelfsprekend eigenlijk. Ik vond dat ik daar gewoon bij hoorde. Mijn motto: “Wijzer dan spreken, is het weten te zwijgen”. Daarmee wil ik geen reclame maken voor het zwijgen over je ongeluk. Ik bedoel eigenlijk dat het lastig kan zijn te kiezen voor praten of niks zeggen. Wijsheid is wenselijk daarbij. Mijn ervaring is inmiddels dat lotgenotencontact en het delen van ervaringen een goed hulpmiddel is
om je sterker en gelukkiger te voelen. Ik heb grote bewondering voor lotgenoten die zich kwetsbaar op durven te stellen door het praten over ‘hun’ ongeluk. Ik ervaar dan de positieve werking voor mezelf en andere lotgenoten. Ik hoop dat ik vanuit het LCT een dankbare bijdrage kan leveren!

Natasja van der Velden

Ik ben Natasja van der Velden. Ik ben verbrand in 1995 door het aansteken van een hout- kachel met spiritus. Wellicht heb je me als ambassadeur van de Brandwonden Stichting wel eens gezien in campagnes. Ik ben lid van het LCT, omdat lotgenotencontact voor mij heel belangrijk was en is. Ik heb veel steun gehad aan de verhalen van anderen en hoop anderen ook met mijn verhalen te kunnen helpen.

Jack van Boven

Ik ben Jack van Boven en door een ongeval met benzine voor zo’n 20% verbrand. Na ontslag uit het ziekenhuis begon een lange weg met revalideren en het zoeken naar antwoorden op vragen. Nu 16 jaar later vond ik het tijd om me in te gaan zetten voor anderen. Na een oproep in de Infocus heb ik mij aangemeld. Tijdens mijn eigen revalidatie zat ik met veel vragen die onbeantwoord bleven. Ik hoop met mijn eigen ervaring anderen te kunnen helpen.

Hendrik Oost

Ik ben Hendrik Oost en kom uit het Noorden des lands. In 2005 raakte ik verbrand, doordat iemand een vuurkorf aanstak met spiritus. Ik ben bij het LCT gegaan, omdat ik zelf heb ervaren hoe goed het voelt om je verhaal te kunnen delen met gelijkgestemden. In mijn buurt woont er helaas niemand die écht begrijpt wat het is om verbrand te zijn. Dan is het extra fijn samen te komen met mensen die dat wel begrijpen. Na mijn ongeluk zat ik met vragen die blijkbaar alleen mensen met brandwonden kunnen beantwoorden. Dat deden ze en het hielp mij enorm. Via het LCT wil ik graag wat terug doen voor deze geweldige vereniging.

Frank van Berkel

Mijn naam is Frank van Berkel. In 2005 ben ik getroffen door de verschrikkelijke vleesetende bacterie: Necrotiserende Fascititis. Ik zet me in voor de Vereniging en lotgenoten door bijvoorbeeld mee te werken aan onderzoeken. Daarnaast zet ik mij ook in om de behandeling van littekens met vet- transplantaties in het ziekenfondspakket te krijgen en dat is inmiddels gelukt. Ik ben lid van het LCT, omdat ik lotgenotencontact erg belangrijk vind. Ik heb er heel veel steun aan gehad en nog steeds. Ik hoop anderen ook af en toe een handje te kunnen helpen.

Marieke de Haan

Ik ben Marieke de Haan, 47
jaar en al zo’n 25 jaar lid van
de Vereniging. Toen ik twee jaar was, heb ik brandwonden opge- lopen door een ongeval met hete koffie. Ik raakte verbrand op mijn arm, borst en been. Doordat ik in het dagelijks leven nooit mensen met brandwonden tegenkwam, was het erg prettig toen ik voor het eerst aan een gespreksgroep deelnam. Nu doe ik al jaren met Elsje de contactmiddagen.

Erwin Muusse

Ik ben Erwin Muusse uit Appel- scha. Ik ben 44 jaar, getrouwd en heb twee kinderen. In 2003 heb ik een ongeluk gehad met een fles wasbenzine. Daardoor heb ik brandwondenlittekens en hoor ik bij deze club. De Vereniging heeft mij goed geholpen met het verwerken van het ongeval. Lotge- notencontact was heel belangrijk voor mij. Nu,14 jaar later, doe ik graag wat terug voor de Vereniging door anderente helpen. Mijn grootste hobby is onze boot waar we zomers heerlijk de vrijheid mee opzoeken.

Wim & Ria van Veldhoven

Wij zijn Ria en Wim van Veldhoven. We wonen in Rijswijk. Ik, Wim, ben jaren kok geweest in verzor- gings- en verpleegtehuizen. Mijn vrouw Ria raakte vijf jaar geleden ernstig verbrand. Ik heb diep respect gekregen voor iedereen die zich tijdens haar herstel ingezet heeft. Daarom doen we nu graag iets terug.

Back To Top