skip to Main Content

Het lotgenotencontact is een belangrijke pijler van onze vereniging. Veel mensen ervaren dit als een ‘warme deken’ van (h)erkenning en hulp bij de vaak moeilijke periode na het ongeval of de ziekte. Ervaringen, tips en informatie wordt tijdens lotgenotencontact, op basis van wederzijdse betrokkenheid en gelijkwaardigheid, gedeeld met elkaar.

De Vereniging probeert die warmte en veiligheid o.a. te bieden door regelmatig lotgenotencontact activiteiten te organiseren. Tijdens deze activiteiten bieden wij de mogelijkheid om lotgenoten te ontmoeten, in gesprek te gaan en samen leuke dingen te doen. Kijk hier voor onze activiteitenagenda.Voor een wat intensiever een- op-een gesprek zijn er de contactpersonen. Na de ziekenhuisopname kan het soms moeilijk zijn weer in de maatschappij terug te keren of aan het werk te gaan. Een buddy of een ervaringsdeskundige coach kan daarbij ondersteuning bieden.

Minimaal twee maal per jaar organiseert de Vereniging een contactmiddag. Deze middagen worden altijd begeleid door ervaringsdeskundigen (mensen die het zelf ook mee hebben gemaakt). Omdat zij zelf hun eigen verwerkingsproces hebben door- gemaakt, kunnen zij anderen goed begrijpen en helpen. Ze zijn zich bewust dat ieders verhaal uniek is en iedereen zijn situatie op een eigen manier verwerkt.

Tijdens deze middagen is er, in een veilige omgeving, de mogelijkheid je verhaal te doen, vragen te stellen of adviezen van lotgenoten te vragen. Dat geldt ook voor partners, familieleden of vrienden. De contactmiddagen worden centraal in het land gehouden en de leden ontvangen vooraf een uitnodiging.

Speciaal voor onze leden die NF doormaakten, organiseert de Vereniging één keer per jaar een eigen contactdag waarbij persoonlijke ervaringen met NF centraal staan en worden gedeeld.

Zoek je herkenning of gewoon een luisterend oor? Stuur dan een mailtje met je adres en telefoonnummer naar contactpersoon@mensenmetbrandwonden.nl

Weer aan het werk: ervaringsdeskundige coach

De Vereniging leidt professione- le coaches op, die ervarings- deskundig zijn en gespeciali- seerd zijn in de begeleiding rond werk (re-integratie) en participatie. Zij kunnen bijvoor- beeld meegaan naar een gesprek met de werkgever of het UWV. Voor leden van de Vereniging zijn de intake én de eerste sessie met de coach gratis.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat.

Contactpersoon

Mocht je behoefte hebben aan een luisterend oor, dan kun je altijd een van onze contactpersonen benaderen. Zij zijn ervarings- deskundigen en gaan graag met je in gesprek. Indien gewenst komen ze ook graag een keer bij je langs.

De contactpersonen nemen meestal ook deel aan de contact- middagen en andere activiteiten van de Vereniging. Ze zijn het makkelijkst te bereiken door een mailtje te sturen naar: contactpersoon@mensenmetbrandwonden.nl. Dan bellen ze je later terug.
Maar je kunt ook bellen naar het secretariaat: 06 28 924 494.

Back To Top