Skip to content

In Nederland zijn er verschillende organisaties specifiek voor mensen met brandwonden en NWDI. Hieronder volgt een klein overzicht van de belangrijkste.

De drie brandwondencentra

Wanneer je ernstige brandwonden of NWDI hebt, wordt je meestal behandeld in een van de drie Nederlandse brandwondencentra. Een brandwondencentrum is een speciale afdeling van een ziekenhuis. Zij zijn, beter dan andere ziekenhuizen, ingericht om de best mogelijke zorg en behandeling te geven.

Er zijn brandwondencentra in Rotterdam (in het Maasstadziekenhuis), Beverwijk (in het Rode Kruis Ziekenhuis) en Groningen (in het Martini Ziekenhuis). Voor specifieke patiënteninformatie over de verschillende brandwondencentra klik je op een van de centra hieronder:

De Nederlandse Brandwonden Stichting

De Nederlandse Brandwonden Stichting is een goede doelen organisatie die opgericht is om het leed ten gevolge van brandwonden te minimaliseren. Dat doen ze o.a. door het subsidiëren van onderzoek, door preventiecampagnes, door project gericht op het verbeteren van de brandwondenzorg en door speciale projecten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven mensen met brandwondenlittekens.
De stichting wordt voornamelijk gefinancierd door eigen fondsenwerving.

Stichting Kind en Brandwond

Stichting Kind en Brandwond organiseert diverse activiteiten om het welzijn van kinderen met brandwonden (en hun gezinnen) te bevorderen.  De belangrijkste activiteiten bestaan uit de vakantiekampen voor kinderen.

Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN)

De VSBN is het belangrijkste onderzoeksinstituut op het gebied van brandwonden. Naast medisch onderzoek, doen ze ook onderzoek naar het psychosociaal welbevinden van mensen met brandwonden.
De drie brandwondencentra zijn de leden van deze vereniging.

Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg (NVBZ)

De NVBZ is de beroepsvereniging van mensen die werkzaam zijn in de brandwondenzorg. Ze bevordert het onderlinge contact van professionals door:
– het organiseren van wetenschappelijke vergaderingen;
– het opstellen van publicaties;
– het onderhouden van contacten met verwante verenigingen in binnen- en buitenland.

Vereniging van Mensen met Brandwonden

De Vereniging van Mensen met Brandwonden is een patiëntenorganisatie. Het belangrijkste doel van de vereniging is om de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden en mensen necrotiserende wekedeleninfectie (NWDI) te bevorderen.
Op deze site vind je allerlei informatie over wat de vereniging zoal doet om dit te bereiken.

Back To Top