Skip to content

Hoe goed de medewerkers van het ziekenhuis zich ook inzetten om de optimale zorg te leveren, een opname is en blijft zeer ingrijpend. Ernstig ziek zijn met daarbij een plotselinge opname kan een traumatische ervaring zijn. Een opname op de intensive care, zeker als er sprake van levensgevaar is, heeft grote impact op patiënt en familie. Voor veel mensen is een opname een periode die gekenmerkt wordt door pijn, angst en machteloosheid. Mensen die na deze stressvolle situatie uit balans blijven, kunnen mogelijk last hebben van een Post IC Syndroom (PICS). PICS kan bestaan uit lichamelijke klachten zoals afname van spierkracht, kortademigheid, pijn, stijfheid in gewrichten en vermoeidheid. Daarnaast kan er sprake zijn van veranderingen in gewicht door een gewijzigd eetpatroon, haaruitval, problemen met slikken en verminderde weerstand.

Ook kunnen er niet-lichamelijke klachten spelen zoals: concentratieverlies, geheugenverlies en moeite hebben met het plannen van dagelijkse handelingen. Tevens komen angst, depressie en zelfs een post traumatische stressstoornis (PTSS) voor. IC-patiënten die een PTSS ontwikkelen kunnen last hebben van nare herinneringen, herbelevingen, nachtmerries, slaapstoornissen en verhoogde prikkelbaarheid.

NF-PICS
Hoe PICS de kwaliteit van leven van patiënt en naaste kan beînvloeden.

Ook kunnen mensen plotseling zingevingsvragen hebben omdat de vanzelfsprekendheid van ‘gezond zijn’ ineens is gaan wankelen. Vaak wordt de kwaliteit van leven op verschillende vlakken als minder ervaren in vergelijking met de situatie voor de IC opname.

Ook bij PTSS en PICS  is het van belang er niet alleen mee te blijven zitten maar professionele hulp in te schakelen.

Back To Top