skip to Main Content

Op deze pagina zullen we je op de hoogte houden van de verschillende projecten waar de Verenging van Mensen met Brandwonden bij betrokken is.

Samen Bouwen aan Participatie
Meedoen. Gelijkwaardig kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving.
Dat is een grote wens van een ieder. Óók voor mensen met een aandoening en/of beperking.

Samen bouwen aan participatie

Back To Top