skip to Main Content

Een brandwondenongeval of het doormaken van de ziekte necrotiserende faciitis (NF) laten diepe sporen na. Niet alleen op je lichaam, maar ook in je geest. Niet alleen bij het slachtoffer, maar ook bij de mensen om het slachtoffer heen. Als Vereniging van Mensen met Brandwonden geloven wij, dat als je als lotgenoten voor elkaar klaar staat, dat je samen deze problemen beter aankunt.

Na een brandwondenongeval of als je NF hebt doorgemakt, zijn er veel vragen: Wat zijn de gevolgen voor nu en in de toekomst en hoe is het om met littekens te leven? Bij onze vereniging vind je antwoord op deze en andere vragen. We beschikken over veel informatie en contacten. En via onze vereniging kun je makkelijk contact leggen met lotgenoten. Daar vind je (h)erkenning en kun je leren van elkaars ervaringen.

Als vereniging brengen wij mensen met (brandwonden)littekens met elkaar in contact om ‘samen sterker te staan’. We behartigen hun belangen op allerlei manieren en we zorgen dat onze leden goed geïnformeerd zijn over alles wat met hun welbevinden te maken heeft. Wij zijn er om onze leden – na hun ontslag uit het ziekenhuis – te helpen om weer volwaardig en actief deel te nemen aan het ‘normale’ leven. En dat geldt ook voor hun familieleden en vrienden.

In deze brochure lees je over de verschillende manieren waarop we dat doen.

De Vereniging wordt gesteund door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en door de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Back To Top