Ga naar hoofdinhoud

Dit is de site van de Vereniging van Mensen met Brandwonden.

Redactie-adres · Zeestraat 29, 1941 AJ Beverwijk
Tel. 06 – 28 924 494 · redactie@mensenmetbrandwonden.nl

Siteredactie · Frits Haasjes, Hein Zoete, Anne Bosman en Marjorie Holtus.

Sitebeheer: Frank van Berkel

Beeldmateriaal · De foto’s zijn, voor zover niet anders vermeld, aangeleverd door de geïnterviewden, auteurs of door de deelnemers aan de betreffende activiteiten. Wij hebben ons uiterste best gedaan de rechthebbende te traceren en om hen om toestemming te vragen. Mochten mensen alsnog bezwaar hebben tegen het tonen van hun van een foto waarop zij herkenbaar in beeld zijn, gelieve dit direct te melden bij de redactie. We zullen de foto dan direct verwijderen. Een aantal fotografen willen we graag specifiek bedanken:
Spencer Gurley
en Fauxels via www.pexels.com

Vormgeving  · MEO Haarlem

Bestuur · Titus Radstake, Els van Egmond en Dick van den Steenhoven.

Secretariaat · Vereniging van Mensen met Brandwonden T.a.v. Anne Bosman · Zeestraat 29, 1941 AJ Beverwijk · Tel. 06 – 28 924 494 · info@mensenmetbrandwonden.nl
Website: www.mensenmetbrandwonden.nl

Copyright · Het auteursrecht berust bij de Vereniging tenzij anders vermeld. Reproductie van onderdelen van deze site, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Vereniging van Mensen met Brandwonden. Links naar onze site  zijn wel toegestaan.

Back To Top