Skip to content

Een brandwondenongeval of een necrotiserende wekedeleninfectie (NWDI) kunnen diepe sporen achterlaten. Niet alleen letterlijk op je lijf, maar vaak ook sporen in psychosociale zin. Het gaat je niet in ‘je kouwe kleren’ zitten. Je kan soms tegen pittige problemen aanlopen, die je niet altijd zelf, in je eentje, kunt oplossen. Hieronder worden een aantal van die zaken benoemd en ook de wegen naar oplossingen hiervoor.

Back To Top