Skip to content
Nf-Lotgenotencontact

Binnen de Vereniging van Mensen met Brandwonden is er een commissie Necrotiserende wekedeleninfecties (NWDI) actief om het ziektebeeld meer bekendheid te geven. Ook zet deze commissie zich in voor lotgenotencontact. Daartoe worden er een paar keer per jaar activiteiten georganiseerd, waar mensen die NWDI hebben doorgemaakt en partner of andere familieleden elkaar kunnen ontmoeten, informatie uitwisselen en elkaar steunen. Lotgenotencontact is heel krachtig en uniek, omdat niemand je zo goed begrijpt als iemand die hetzelfde heeft meegemaakt.

Elk voorjaar is er een NWDI-dag in Amersfoort met een spreker, maar er is ook veel tijd voor informeel samenzijn. Ook tijdens de landelijke Brandwondendag in het najaar is er een gespreksgroep voor mensen die NWDI hebben doorgemaakt en hun partner. Want ook voor de partners is het fijn om hun verhaal kwijt te kunnen. Door met elkaar te praten over de ervaringen is het mogelijk om steun te geven en te ontvangen. Tijdens deze bijeenkomsten leren mensen elkaar goed kennen en ontstaan er zelfs vriendschappen voor het leven!

Er is ook een besloten NWDI Facebook pagina, waar alle vragen en ideeën uitgewisseld worden en waar ook de activiteiten voor NF worden aangekondigd. Aanmelden kan op deze site. 

Je kan de commissie Necrotiserende wekedeleninfecties (NWDI) via email bereiken

Tevens is iedereen welkom bij de andere activiteiten die de Vereniging voor Mensen met Brandwonden en de Brandwonden Stichting organiseren.

Back To Top