skip to Main Content
Nf-Lotgenotencontact

Binnen de Vereniging van Mensen met Brandwonden is er een commissie NF die zich tot doel heeft gesteld het ziektebeeld meer bekendheid te geven en om zich in te zetten voor lotgenotencontact. Daartoe worden er een paar keer per jaar activiteiten georganiseerd, waar mensen die NF hebben doorgemaakt en partner of andere familieleden elkaar kunnen ontmoeten, informatie uitwisselen en elkaar steunen. Lotgenotencontact is heel krachtig en uniek, omdat niemand anders je zo goed begrijpt als iemand anders die hetzelfde heeft meegemaakt.

We houden elk voorjaar een NF-dag in Amersfoort, waar we jaarlijks een spreker hebben, maar er is ook veel tijd voor informeel samenzijn. Ook tijdens de landelijke Brandwondendag in het najaar is er een gespreksgroep voor mensen die NF hebben doorgemaakt en hun partner. Want ook voor de partners is het fijn om hun verhaal kwijt te kunnen. Door met elkaar te praten over de ervaringen is het mogelijk om steun te geven en te ontvangen. Tijdens deze bijeenkomsten leren mensen elkaar goed kennen en ontstaan er zelfs vriendschappen voor het leven!

Er is ook een besloten NF Facebook pagina, waar alle vragen en ideeën uitgewisseld worden en waar ook de activiteiten voor NF worden gecommuniceerd. Als je lid wilt worden van deze besloten Facebook pagina, ga dan naar de site, daar staat hoe je je aan kan melden.

Tevens is iedereen ook welkom bij de andere activiteiten die de Vereniging voor Mensen met Brandwonden en de Brandwonden Stichting organiseren.

Back To Top