Skip to content

Als je met brandwonden wordt opgenomen in een ziekenhuis, kun je met veel verschillende zorgprofessionals te maken krijgen. Brandwondenzorg is bij uitstek een multidisciplinaire zorg. Hieronder volgt een overzicht van de belangijkste zorgverleners en wat ze zoal doen.

Zorgverleners

 • Algemeen chirurg
  Kleine brandwonden worden soms ook behandeld in ‘gewone’ ziekenhuizen. Vaak is hierbij een algemeen chirurg betrokken.
 • Brandwondenartsen
  Dit zijn artsen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van brandwonden en meestal uitsluitend op een brandwondencentrum werken.
 • Brandwondenverpleegkundigen
  Veel van de brandwondenzorg wordt verleend door verpleegkundigen. Zij hebben hiervoor naast hun ‘gewone’ opleiding nog een extra opleiding brandwondenverpleegkunde gedaan.
 • Diëtist
  Brandwondenpatiënten verbruiken raar genoeg heel veel calorieën. En bovendien hebben de wonden veel invloed op de stofwisseling. Daarom is goede voeding van groot belang voor een goed herstel. De diëtist helpt je daarbij.
 • Ergotherapeut
  Ergotherapeuten helpen je om je dagelijkse levenshandelingen weer zo snel en zo goed mogelijk te kunnen doen. Ze kunnen daar eventueel ook hulpmiddelen voor maken. Bijvoorbeeld speciaal bestek, zodat je toch zelf kunt eten als je je handen verbrand hebt.
  Ervaringskundige coach
 • Ervaringskundige coach
  Als je op zoek bent naar goede persoonlijke begeleiding dan kan een ervaringskundige coach wellicht uitkomst bieden. Zij heeft een officiële coachingsopleiding gevolgd, maar weet ook uit eigen ervaring wat het is om littekens te hebben.
 • Fysiotherapeut
  Bewegen is van groot belang voor mensen met brandwonden. Dat begint al in het ziekenhuis. Bewegen is sowieso goed voor de algemene conditie van de patiënt, maar ook specifiek voor een goede wondgenezing. Fysiotherapeuten in het ziekenhuis of later ook bij je in buurt helpen je daarbij.
 • Geestelijk verzorger
  Naast lichamelijk gevolgen kunnen brandwonden ook grote invloed hebben op je welbevinden, op je toekomstbeeld en op je zelfbeeld. Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, welke geloofsovertuiging of levensfilosofie je ook hebt. Zij bieden een luisterend oor, een troostend woord, rituelen en een goed gesprek. Bij hen is vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid verzekerd.
 • Huidtherapeut
  Huidtherapeuten kom je meestal niet in het ziekenhuis tegen. Zij hebben meer een rol wanneer de wonden al genezen zijn. Zij zijn gespecialiseerd het verbeteren van de littekenkwaliteit. Zij kunnen je bijvoorbeeld helpen je huid soepeler te maken. Sommige huidtherapeuten zijn ook gespecialiseerd in lasertherapie van littekens. Voor meer informatie over huidtherapie en waar je de therapeuten vindt, klik hier.
 • Huisarts
  Bij ernstige brandwonden komt de huisarts meestal pas in beeld als je weer terug bent uit het ziekenhuis. Hij kan een belangrijke rol bij de nazorg hebben. Als je weer thuis bent en de twijfels hebt over de genezing van je wonden. Wacht dan niet tot het volgende polibezoek bij het ziekenhuis, maar raadpleeg ook je huisarts.
  Kleine brandwonden worden vaak door de huisarts behandeld. Echter, als de genezing naar jouw idee niet goed verloopt en je twijfelt over de deskundigheid van je huisarts, neem dan gerust contact op met een van de drie brandwondencentra. Daar kun je vaak terecht voor een second opinion.
 • Gespecialiseerd verpleegkundige wondverzorging
  Steeds vaker schakelen de huisarts of de thuiszorg de hulp in van gespecialiseerde verpleegkundigen op het gebied van wondverzorging. Zij kunnen eventueel ook hulp bieden bij de nazorg van de wonden wanneer u weer thuis bent.
 • Intensive Care (IC) verpleegkundigen
  Wanneer mensen ernstig verbrand zijn, worden zij vaak de eerste dagen in een IC-bed verpleegd. Bij deze bedden is veel extra apparatuur beschikbaar, die voor de behandeling nodig is. IC-verpleegkundigen zijn getraind om met deze apparatuur en met ernstig zieke patiënten om te gaan.
 • Intensivist
  Patiënten waarbij een of meer vitale lichaamsfuncties – zoals de bloedsomloop of ademhaling – ontregeld zijn en intensief bewaakt en behandeld moeten worden, liggen vaak op de Intensive Care (IC). Bij deze hoogwaardige zorg zijn tal van specialismen betrokken. De intensivist is de eindverantwoordelijke specialist op deze afdeling en coördineert de gang van zaken.
 • Kinderarts
  Wanneer kinderen met brandwonden in het ziekenhuis worden opgenomen, wordt daarbij meestal ook een kinderarts betrokken. De kinderen worden meestal ook zo snel als mogelijk op de kinderafdeling verpleegd, omdat daar het ‘klimaat’ veel kindvriendelijker is.
 • Kiwanishuis
  De meeste brandwondencentra hebben ook een Kiwanishuis. Dit is een plek in of bij het brandwondencentrum waar de ouders kunnen overnachten. Op deze manier kunnen ze altijd dicht bij hun kind zijn en hoeven ze minder te reizen als dat een probleem is.
 • Maatschappelijk werker
  Terugkeren naar je thuissituatie vanuit het brandwondencentrum kan soms lastig zijn. Is er iemand die je kan helpen met het verwisselen van de verbanden? Kun je alles al weer? Hoe zit het met vervoer? Kan je al naar je werk? Moet er hulp gemobiliseerd worden? Bij al dit soort vragen kan een maatschappelijk werker hulp bieden. Soms zijn er maatschappelijk werkers op het brandwondencentrum. Die kunnen je dan weer helpen om er een bij jouw in de buurt te zoeken als dat nodig is.
 • Microbioloog
  Brandwonden, maar ook ander wonden, kunnen makkelijk geïnfecteerd raken. Dat is niet goed voor de genezing. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de longen als je bijvoorbeeld veel hete rook hebt ingeademd. Een microbioloog houdt dit soort dingen in de gaten, door bijvoorbeeld monsters van de wond onder de microscoop te bekijken en te testen op bacteriën.
 • Nazorgverpleegkundige
  De nazorgverpleegkundige begeleidt de patiënt meestal richting zijn ontslag en bereid hem voor op de thuiskomst. Na ontslag houdt de nazorgverpleegkundige contact met de patiënt en spreekt hem of haar ook altijd bij het polibezoek. Nazorgverpleegkundigen hebben daarbij vooral ook aandacht voor de psycho-sociale kant van het herstel. En kunnen daarbij zo nodig ook hulp geven of inschakelen.
 • Pastor of imam
  Een pastor of imam hebben een vergelijkbare taak als een geestelijk verzorger maar dan meer vanuit een specifieke geloofsovertuiging.
 • Plastisch chirurg
  Plastisch chirurgen werden vroeger meestal pas later in het behandelingsproces ingeschakeld vooral om littekencorrecties uit te voeren. Steeds vaker zijn zij ze nu ook al betrokken in het beginstadium van de behandeling om te zorgen dat die behandeling ook cosmetisch een zo goed mogelijk resultaat zal hebben.
 • Psycholoog
  Naast invloed op je lijf hebben (brandwonden)littekens vaak ook veel invloed op hoe je je voelt. Misschien vind je jezelf niet meer mooi en schaam je je of doen anderen vervelend tegen je vanwege je littekens. Of wellicht heb je een traumatische ervaring gehad en heb je daar erg veel last. In sommige gevallen kan een psycholoog je helpen om je beter te voelen en een aantal van deze dingen achter je te laten.
  Klik hier als je meer wilt weten over het werk van een psycholoog in een Brandwondencentrum.
 • Psychiater
  Psychiaters zijn artsen die gespecialiseerd zijn op de gezondheid van de hersenen en de geest. Zij bieden o.a. hulp bij het verwerken van trauma’s of wanneer mensen ten gevolge van de opname verward zijn (iets wat veel voorkomt wanneer mensen lang in een kunstmatige coma worden gehouden). Daarnaast begeleiden zij ook psychiatrische patiënten die in het centrum worden opgenomen.
 • Pedagogisch medewerker
  Een pedagogisch medewerker is er speciaal voor de kinderen in het brandwondencentrum. Ze zorgen voor spel en activiteiten. Hierdoor kan het kind ontspannen en positieve ervaringen opdoen en soms verwerken wat het heeft meegemaakt. Daarnaast bereiden ze de kinderen op speelse manier voor op operaties en verbandwissels. Bij die laatste zijn ze vaak aanwezig om het kind af te leiden of gerust te stellen. Pedagogisch medewerkers geven ook advies aan ouders over spelmogelijkheden, school en opvoedvragen.
 • Traumachirurg
  Naast gespecialiseerde brandwondenartsen en plastisch chirurgen zijn er soms ook traumachirurgen betrokken bij de operaties van brandwondenpatiënten. Dit is meestal het geval als de brandwonden ook gepaard gaan met ander uitgebreid letsel.
 • Wijkverpleegkundige
  Wanneer je ontslagen bent uit het ziekenhuis ben je meestal nog niet helemaal uit behandeld. Zo moeten er bijvoorbeeld vaak nog verbanden verwisseld worden. Als je daar hulp bij nodig hebt, kan de wijkverpleegkundige je daarbij helpen. Zij krijgt dan instructies van het brandwondencentrum hoe ze de behandeling of verzorging voort kunnen zetten.
Back To Top