skip to Main Content

Als een kind brandwonden oploopt is dat een enorme schok voor iedere ouder en het gezin om het kind heen. Als ouder wil je natuurlijk zo goed mogelijk proberen negatieve gevolgen te voorkomen. Maar hoe doe je dat?

En onderschat daarbij niet:  een kind met brandwonden heeft vaak ook invloed op de gezondheid van de ouders. Veel ouders ontwikkelen posttraumatische stress en zijn overbezorgd over hun kind. Zaken die je eigen geluk in de weg kunnen staan. Maar hoe voorkom je dat?

Hieronder tref je informatie aan die jou en je kind kunnen helpen goed door deze moeilijke periode heen te komen.

Verwerking bij kinderen

Een verbranding is voor een kind vaak erg ingrijpend. Zoals de genezing van de huid na het sluiten van de wond nog enige tijd doorgaat, zo moet het kind ook de emoties rond het oplopen van brandwonden verwerken. Uw kind kan in zijn ontwikkeling iets achteruit gaan. Zo kan een zindelijk kind weer gaan bedplassen en kunnen problemen met eten optreden. Veel voorkomend zijn slaapstoornissen en nachtmerries, waarbij uw kind soms niet alleen durft te slapen. Kinderen kunnen bang zijn voor warm bad- of douchewater of voor vuur. Sommige kinderen raken juist gefascineerd door vuur en alles wat daarmee te maken heeft. Het belangrijkste is dat u luistert naar uw kind en begrip toont voor wat uw kind doormaakt. Het is van groot belang dat uw kind niet in een uitzonderingspositie komt, maar zijn oude ‘plekje’ in het gezin weer inneemt. Bij de meeste kinderen gaan de problemen dan na korte tijd vanzelf over. Mocht dit niet zo zijn, neem dan contact op met de nazorgverpleegkundige of verpleegkundig specialist van het brandwondencentrum.

Invloed op broers en zusjes

Wanneer uw kind in het ziekenhuis ligt, kan dit het gezin tijdelijk ontregelen. Als ouder met meerdere gezinsleden heb je je aandacht moeten verdelen tussen thuis en het ziekenhuis. De andere kinderen moesten zich aanpassen aan eventuele veranderingen. Voor uw gezin is het geen makkelijke periode geweest. Na de ziekenhuisopname lossen dit soort praktische problemen meestal wel op.
Maar daarna kunnen zich soms andere problemen voordoen. Een kind met brandwonden vraagt ook binnen het gezin meestal de nodige extra aandacht van de ouders. Dat kan over praktische zaken als verbandverwisselingen gaan, maar vaker heeft het ook met bezorgdheid en beschermend gedrag van de ouders te maken. Gaat het wel goed met mijn kind, wordt ie niet gepest op school, ontwikkelt ie zich wel goed, schaamt ie zich voor zijn uiterlijk? Andere kinderen kunnen hierdoor minder aandacht krijgen en zich (vaak onbewust) achtergesteld voelen.  Dit kan tot spanningen leiden. Merk je dat er iets dergelijks in je gezin speelt, neem dan gerust contact op met de Brandwondeninformatielijn voor advies.

Je schuldig voelen

Vrijwel alle ouders voelen zich schuldig over het ongeval, maar dat is niet terecht. Het is onmogelijk om een kind 24 uur per dag in de gaten te houden. Naast de schrik over het ongeluk en de angst wat er allemaal met uw kind gaat gebeuren, vormen schuldgevoelens een extra belasting. Het is daarom belangrijk dat u praat over wat er is gebeurd. Goede vrienden of familie kunnen u daar vaak bij helpen. Maar als u  daar niet vindt wat u zoekt, neem dan contact op met de nazorgverpleegkundige van het brandwondencentrum of bel de Brandwondeninformatielijn of neem contact op met het secretariaat van de Vereniging. Waarschijnlijk kunnen zij u helpen of u verwijzen naar goed hulp.

Ouders ook getraumatiseerd?

Ouders van een kind met brandwonden kunnen vaak ook getraumatiseerd zijn. Zeker als ze zelf aanwezig waren bij het ongeval. Maar ook als dat niet het geval is. De pijnlijke behandeling in het ziekenhuis kan voor sommigen van hen ook traumatiserend werken. Schuldgevoelens, boosheid, angst en de gedachte dat je kind kan overlijden, zijn bij ouders – met name moeders – een voorbode van posttraumatische stress en depressieve klachten. 1 op 5 moeders kan er serieuze klachten aan overhouden. Stressreacties in de eerste maand na het ongeval zijn normaal. Maar als je klachten blijft houden is het wellicht toch raadzaam even naar je huisarts te gaan.

Kinderen en hun uiterlijk

Heel jonge kinderen zijn in de regel niet onder de indruk van hun wonden en littekens. In tegenstelling tot hun ouders of (jong) volwassen patiënten. Pas als uw kind ouder wordt en veranderingen in zijn of haar lichaam opmerkt, kunnen de littekens een probleem worden. Hoewel het bestaan van littekens natuurlijk niet kan worden genegeerd, is het toch van belang dat u er niet teveel aandacht aan geeft. Probeer uw kind met brandwonden net zo te behandelen als uw andere kinderen. Dit geldt met name voor de kleding. Probeer te voorkomen dat de littekens altijd verborgen worden. Zo raakt uw kind gewend aan het feit dat anderen de littekens zien en leert het te reageren op vragen. Aan de andere kant is het niet nodig om te pas en te onpas de littekens aan anderen te tonen. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat uw kind zich gaat schamen voor zijn veranderde uiterlijk. Voor kinderen met brandwonden is het goed om in contact te komen met lotgenoten van dezelfde leeftijd. De Vereniging, de Brandwonden Stichting en de Stichting Kind en Brandwond organiseren daarom verschillende activiteiten.

Terug naar school

Een afwijkende huidskleur, een spraakgebrek, het verkeerde merk schoenen, kinderen die zich onderscheiden van andere kinderen worden helaas vaak geplaagd. Dat geldt ook voor kinderen met littekens. Kinderen die worden geplaagd, voelen zich vaak ongelukkig en kunnen zich er zelden tegen verweren. De belangrijkste maatregel tegen plagen, is het voorkomen ervan. Steun van vriend(inn)en is heel belangrijk.
Vanuit het brandwondencentrum kan een kind of jongere worden begeleid bij de terugkeer naar school. Die begeleiding kan o.a. bestaan uit begeleiding van de leerkracht en eventueel ook begeleiding van de klas voordat het kind naar school terugkeert en eventueel ook op de dag van terugkeer zelf. Je kind kan hier zelf een belangrijke rol in spelen, bijvoorbeeld door een spreekbeurt te houden op school. De kans dat uw kind weer goed wordt opgenomen in de groep neemt door deze begeleiding aanzienlijk toe. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met het brandwondencentrum of met de Brandwondeninformatielijn. De begeleiding is er trouwens ook voor kinderen die in een gewoon ziekenhuis zijn opgenomen.

Kinderen en sporten

Uw kind mag weer meedoen met de gymnastiekles op school als de restwondjes zijn genezen. Ook de meeste sporten in clubverband kunnen weer worden opgepakt. In de praktijk blijkt dat u niet bang hoeft te zijn dat uw kind door te oefenen de kwetsbare huid beschadigt. Sporten bevordert de beweeglijkheid van de gewrichten en uw kind leert omgaan met littekens doordat hij of zij ze aan de buitenwereld toont.

Zwemmen is zeker aan te raden. Uw kind mag echter pas zwemmen als het geen restwonden meer heeft. Zorg ervoor dat het kind zich goed insmeert voor het zwemmen en erna goed doucht en opnieuw insmeert.

Als u twijfelt of uw kind weer kan sporten, vraag dan advies aan de behandelend arts.

Kinderen en zonlicht

U kunt uw kind lekker buiten in de zon laten spelen. U moet natuurlijk wel, net als bij de andere kinderen, de huid tegen zonlicht beschermen. Smeer de huid van uw kind regelmatig in met een (watervaste) zonnebrandcrème met minimaal factor 20. Bij een gelaatsverbranding is een petje eveneens erg effectief.

Contact met lotgenootjes

Voor een kind met brandwonden kan het heel gezond zijn om te ervaren dat hij of zij niet de enige is. Contact met andere kinderen die vergelijkbare dingen hebben meegemaakt, kan je sterker maken. Je bent even niet die eenling en valt nu eens even niet op met je andere uiterlijk. Activiteiten met lotgenoten kunnen voor kinderen heel prettig en leerzaam zijn en soms worden er vriendschappen voor het leven gesloten. Voor kinderen zijn er vakantiekampen voor diverse leeftijdsgroepen en daarnaast nog een aantal andere leuke gezinsactiviteiten zoals zwemmen of de brandwondendag. Voor meer informatie hierover ga je naar het activiteitenoverzicht voor kinderen.

Back To Top