skip to Main Content

‘Er wordt ingehaakt op het positieve, dat merk je aan alles. Dat inspireert mij.’

Elk jaar springen leerlingen van de Vrije School tijdens het Sint Jansfeest* over een kuil met een laag vuur met hete kolen. Het gaat altijd goed, behalve die ene keer, op vrijdag 24 juni, nu drie jaar geleden. Feline, de dochter van Adriënne van Zetten, viel in de hete as en raakte tweede- en derdegraads verbrand. Een reis door de brandwondenzorg in ons land volgde. Een reis die er uiteindelijk toe leidde dat Adriënne als vrijwilliger lid werd van de ‘begeleidingscommissie lotgenotencontact’. Tijdens een video-interview kijkt zij terug op een heftige periode.
Lees meer

Yvonne Haartsen vertelt over haarzelf en haar ervaring met de online Brandwondenweek

Afgelopen jaar zou ik voor de tweede keer aanwezig zijn bij de Brandwondendag. Ik heb sinds 2018 aan een aantal activiteiten deelgenomen en hoopte dit jaar wat meer bekende gezichten te zien. Helaas moest ook de Vereniging van Mensen met Brand­wonden en NF dit jaar haar activiteiten online aanbieden. Dit heeft genoeg nadelen, maar ook voordelen; in plaats van één intensieve Brandwondendag kwam er een hele Brandwondenweek! Inmiddels heb ik vier keer een zoom-sessie bijgewoond: de opening van de Brandwonden- week, de portretschilderactiviteit, de gespreksgroep en afgelopen voorjaar nog de Scarchallengereünie.
Lees meer

Brenda: arts en ervaringsdeskundige

Onze vereniging kent gelukkig veel vrij­willigers. Brenda Kazemier is er een van. Brenda is arts en ervaringsdeskundige als het gaat om brandwonden. Als kind liep zij brandwonden op en moest ze vele opera­ties ondergaan. Nu voert ze zelf operaties uit en daarnaast helpt ze de Vereniging van Mensen met Brandwonden af en toe als het om medische zaken gaat. Zoals recentelijk met de ontwikkeling van de multidisciplinaire zorgrichtlijn ‘Zorg voor patiënten met brandwonden’. Daarbij heeft zij als arts en ervaringsdeskundige een heel eigen inbreng. Hieronder volgt haar persoon­lijke verhaal.
Lees meer

Ine Voss, over haar brandwonden, kunst en levensfilosofie

Ine Voss is al jaren lid van onze vereniging. Als kind liep ze brandwonden op. De laatste jaren volgde ze een opleiding tot kunstschil­der. Daarbij stuitte ze op een Oosterse filosofie over de schoonheid van de imperfectie. Dat gaf haar nieuwe persoonlijke inzichten, troost, energie en veel nieuwe ideeën om in haar eigen kunst vorm te geven.
Lees meer

Ik zag de vlammen dansen op mijn mouwen

Ook bedrijfsongevallen leiden soms tot brandwonden. Meestal als gevolg van heet water of stoom (45%); vuur en vlammen zijn in 11% van de gevallen de oorzaak (1). Achter ieder cijfer zit echter een persoonlijk verhaal. Zoals dat van een jonge soldaat uit de Landmacht, Peter genaamd (2).
Lees meer
Choaching

Anne: Coach met ervaring

ten tijde van het onderstaande artikel begon Anne aan de opleiding tot ‘ervaringskundig coach’. Deze opleiding werd gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is speciaal bedoeld voor leden van patiëntenverenigingen.
Lees meer
Irma

Irma: op zoek naar een goed haarwerk

Een haarstuk of haarwerk nodig? Met littekens op je hoofdhuid ben je dan niet zomaar klaar. Dat heeft Irma aan den lijve ondervonden. Daarom zet ze zich in voor professionalisering van haarwerkers, zodat ook mensen met brandwonden met de juiste…

Lees meer
Back To Top