Skip to content

Omdat de littekens na een Necrotiserende Weke Delen Infectie (NWDI) overeenkomen met brandwondenlittekens blijven patiënten, die opgenomen zijn geweest in een brandwondencentrum, vaak onder controle van de behandelend (plastisch) chirurgen. Maar ook patiënten die in een ander ziekenhuis behandeld zijn geweest, zijn welkom op het multidisciplinaire littekenspreekuur van een brandwondencentrum. De littekens kunnen behandeld worden, om de functie van bijvoorbeeld een ledemaat te verbeteren. In latere instantie is een behandeling met een vet/stamcel transplantatie mogelijk om het strak zittend litteken aan te pakken. Ook met andere technieken kunnen de littekens vaak verbeterd worden.

Niet alleen aandacht voor de littekens is van belang, er moet ook psychosociale begeleiding na ontslag gegeven worden. Ook daarvoor kunnen patiënten terecht op het littekenspreekuur van een brandwondencentrum. Indien noodzakelijk wordt vervolgens doorverwezen naar een psycholoog of maatschappelijk werkende in de eigen woonplaats.

Back To Top