Skip to content

Na een brandwondenongeval of na een necrotiserende wekedeleninfectie (NWDI), kun je soms hulp nodig hebben bij juridische zaken of bij je reïntegratie terug naar werk. De Vereniging kan je daarbij helpen. Kies hieronder een van de items die voor jou van toepassing is.

Back To Top