Skip to content

In Nederland wordt in verhouding met andere landen veel onderzoek gedaan naar brandwonden. Zowel op medisch als op psychosociaal terrein. Dit onderzoek wordt vaak gefinancierd door de Nederlandse Brandwonden Stichting. Door fondsenwerving haalt deze stichting hiervoor geld op bij het publiek en bij organisaties.

Bij veel onderzoek is de VSBN (Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland) betrokken. Deze organisatie heeft eigen onderzoekers in dienst en beschikt over een groot laboratorium voor medisch-biologisch onderzoek. De VSBN ontvangt haar basissubsidie van de Brandwonden Stichting.

Klik op onderstaande filmpjes als je meer wilt weten over de rol die onderzoek speelt in brandwondenland en hoe ervaringsdeskundigen daaraan bijdragen. Of lees meer over onderzoek op brandwondenzorg.nl.

o

Waarom Brandwondenonderzoek?
Welke soort onderzoek zijn er?
Hoe patiënten helpen bij onderzoek.
3D printen en brandwonden?
Onderzoek naar kunsthuid!
Kan onderzoek contracties voorkomen?
Back To Top