Skip to content

Na een brandwondenongeval kan er sprake zijn van letselschade. Dat kan materieel of immaterieel zijn (zie het overzicht hieronder).

Een voorbeeld van materiële schade is dat je door je brandwonden niet meer in staat bent je oude werk op te pakken en daardoor minder verdient. Als iemand aansprakelijk is voor jouw ongeval, bijvoorbeeld je werkgever of iemand die jouw ongeval veroorzaakt heeft, kun je proberen dit soort materiële schade vergoed te krijgen. Dat kan vaak in goed overleg met de andere partij, maar soms kan het ook tot een rechtszaak leiden. In alle gevallen is het verstandig je hierbij goed te laten begeleiden.

Via de Vereniging kun je van gedachten wisselen met mensen die een letselschadezaak of een juridische strijd achter de rug hebben. Daarnaast is één van onze vaste adviseurs, Carolien Vermaase,  jurist. De eerste afspraak met haar is altijd gratis. Daarna zijn de kosten afhankelijk van de situatie. Soms is één zo’n gesprek al voldoende om goed advies te krijgen of om te weten of je ‘een zaak’ hebt. Wil je meer weten? Neem dan even contact op met het secretariaat. En lees vooral ook het artikel onder aan deze pagina.

Materiële schade
Materiële schade is schade die direct in geld kan worden uitgedrukt. Je kunt daarbij denken aan:

  • de kosten van medische behandelingen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed;
  • kosten die zijn gemaakt ten behoeve van ziekenhuisbezoek;
  • kosten die voortvloeien uit beschadigde zaken als een kapot voertuig en beschadigde kleding;
  • kosten die u moet maken voor het uitbesteden van onderhoudsklussen of een huishoudelijke hulp;
  • gederfde inkomsten;
  • schade die een gevolg is van studievertraging.

Immateriële schade
Letselschadeslachtoffers hebben vaak ook recht op een vergoeding van immateriële schade. Dit wordt ook wel smartengeld genoemd. Smartengeld is een vergoeding voor pijn en leed en gederfde levensvreugde. Bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld wordt onder andere gekeken naar de aard en de ernst van het letsel en de gevolgen van het letsel voor het leven van het slachtoffer.

Meer weten over juridische hulp?

Lees het artikel dat hierover in ons verenigingsblad Infocus is verschenen.

Carolien Vermaase is juridisch adviseur van de Vereniging van Mensen met Brandwonden. In dit artikel  wordt verteld wat haar rol is binnen onze club en hoe zij onze leden kan bijstaan. Caroline Vermaase: 023 792 0030.

Back To Top