Skip to content

Disclaimer

Informatieoverdracht is het doel van deze site. Daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. De redactie heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het maken van deze site. De uitspraken van de auteur(s) van de artikelen weerspiegelen niet (noodzakelijkerwijs) het standpunt van de redactie of de Vereniging. Voor eventuele onjuistheden in de weergave of foutieve informatie, dan wel voor schade hierdoor veroorzaakt, stelt de redactie zich niet aansprakelijk. De foto’s zijn, voor zover niet anders vermeld, aangeleverd door de geïnterviewden, auteurs of door de deelnemers aan de betreffende activiteiten. Wij hebben ons uiterste best gedaan de rechthebbende te traceren en om hen om toestemming te vragen. Mochten mensen alsnog bezwaar hebben tegen het tonen van hun van een foto waarop zij herkenbaar in beeld zijn, gelieve dit direct te melden bij de redactie. We zullen de foto dat direct verwijderen.

Back To Top