Skip to content

Het secretariaat van de Vereniging is gevestigd in Beverwijk, in hetzelfde pand als waar de Nederlandse Brandwonden Stichting onderdak vindt. De Vereniging heeft een samenwerkingsverband met de Stichting waarin onder andere overeengekomen is dat de Stichting diverse faciliteiten en personeel beschikbaar stelt aan de Vereniging. Hierdoor kunnen we als Vereniging rekenen op continuïteit en professionele ondersteuning.

De belangrijkste personele ondersteuning bestaat uit onze coördinator Anne Bosman. Zij is vanuit de stichting gedetacheerd aan de Vereniging voor enkele dagen in de week. Anne beheert het secretariaat en coördineert alle verenigingsactiviteiten.

Daarnaast kan de Vereniging ook rekenen op administratieve en inhoudelijke ondersteuning van de betaalde krachten van de Stichting. Deze samenwerking met de Stichting wordt door de Vereniging zeer gewaardeerd.

 

Contactgegevens
Zeestraat 29, 1941 AJ Beverwijk
Tel.: 06 – 28 924 494
info@mensenmetbrandwonden.nl

Back To Top