Skip to content

Niet iedereen die uit het brandwondencentrum komt vindt altijd direct de juiste nazorg. Dat weten we uit ervaring. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, maar sinds kort gelukkig ook een oplossing: ‘De nazorgmeter’. Een compacte vragenlijst die in kaart brengt waar je last van hebt en of je daarbij hulp nodig hebt.

Na het ontslag uit een brandwondencentrum volgt er vaak een langdurig traject van nazorg. Je moet regel­matig terug naar de poli en altijd wordt er belangstellend gevraagd hoe het met je gaat. Vaak antwoord je dan zoiets als ’Gezien de omstandigheden, gaat het best wel redelijk’. Vaak gaat de aandacht van het gesprek al snel naar de wonden of de littekens. Hoe zijn ze genezen? Zijn er nog restdefecten? Heb je er last van bij het bewegen? Etcetera.

Het antwoord op de vraag ‘Hoe voel je je?’
Gelukkig wordt er steeds vaker ook gevraagd naar hoe je je ‘voelt’. Maar het antwoord op die vraag is niet altijd zo makkelijk te geven. Misschien voel je je niet helemaal OK, maar om nu precies aan te geven waar je last van hebt, is best moeilijk. Toch is het antwoord op die vraag wel bepalend voor eventuele extra hulp die ingeschakeld kan worden. Het is dus belangrijk dat de vraag gesteld wordt en dat je die goed beantwoordt. En precies daarvoor is nu de ‘Nazorgmeter’ ontwikkeld. Het is een kleine vragenlijst (A4-tje) die je in 5 minuten kunt invullen. Het doel van de vragenlijst is om in kaart te brengen waar je last van hebt in relatie met je brandwondenlittekens. Er wordt nog onderzoek gedaan naar hoe en wanneer je de Nazorgmeter het beste kunt inzetten om een goed beeld van de pro­­blematiek te krijgen.

Nazorgmeter leidt naar informatie op maat
De Nazorgmeter werkt verhelderend voor jezelf; je krijgt een goed beeld van de dingen die je met de arts of de nazorgverpleegkundige wil bespre­ken. Maar het is ook verhelderend voor de zorgverle­ners; met één blik op jouw vragenlijst we­ten ze direct waar bij jou de schoen wringt. Dat geeft niet alleen een duidelijke richting aan het gesprek, maar het biedt ook duidelijke aanknopings­punten voor het eventueel inschakelen van hulp of het geven van extra informatie.
De Nazorgmeter is opgenomen in het Nazorgportaal; de digitale zorgomgeving voor mensen die in het brandwondencentrum hebben gelegen. Het mooie hiervan is, dat als je de Nazorgmeter hebt ingevuld, je direct daarna informatie gepresenteerd krijgt die voor jou van belang is. Als je aangeeft dat je veel last van jeuk hebt, krijg je na het invullen van de lijst, hier specifieke informatie over aangereikt. Je kunt de Nazorgmeter dus ook los van een eventueel polibezoek, gewoon voor jezelf, ter informatie, gebruiken.

De Nazorgmeter is een lijst met 47 items. Door een item aan te kruisen, kun je aangeven ‘of je er hinder van ondervindt of dat je je her­kent in de genoemde klacht.’
Hieronder staat een voorbeeld uit de categorie ‘Gevoelens over je lichaam’.

Herkent u zich in volgende klachten?

  • Je onzeker voelen over je lichaam door de littekens
  • Littekens willen bedekken
  • Jezelf minder aantrekkelijk vinden

Dit gaat zo verder voor in totaal 46 verschillende items. Door het aanvinken van de items ‘scoor’ je punten. Die punten worden vertaald in een spinnenwebdiagram (zie plaatje hierboven). Hierin zie je snel op welk terreinen het goed of niet zo goed met je gaat (zie illustratie hierboven). Dit geeft duidelijk richting aan het gesprek met bijvoorbeeld de nazorgverpleegkundige. En hopelijk worden er hierdoor minder zaken gemist.
Hoewel men goed onderweg is,  is de nazorgmeter nog niet helemaal klaar. De Nazorgmeter wordt nu in de praktijk getest in het Rotterdamse brandwondencentrum. Omdat niet alle polikliniekpatiënten al gebruik maken van het digitale nazorgportaal, wordt hierbij de papieren versie van de Nazorgmeter gebruikt. Onderzoekers zullen daar zowel de ervaringen van de patiënten als van de zorgverle­ners in kaart brengen. Naar aanleiding van die test zullen er mogelijk nog dingen veranderen.

Nazorgmeter voor ouders
Inmiddels worden ook de mogelijkheden verkend om een specifieke Nazorgmeter voor ouders van kinderen met brandwonden te maken. De vragen moeten daarvoor wel aangepast worden. Er moeten bijvoorbeeld ook vragen in over hoe ou­ders zich voelen en wat zij doen en laten ten aanzien van hun kind.

Implementeren is ook een vak
Het ontwikkelen van dergelijke meetinstrumenten is best een pittige klus, het invoeren ervan is zo niet moeilijker. Elk ziekenhuis heeft zijn eigen manier van wer­ken, waar zoiets wel of niet makkelijk inpast. Het kost tijd om zoiets in te voe­ren en die tijd is schaars in de zorg.

 

Back To Top