Skip to content

Onze vereniging geeft al jaren een prachtig magazine uit met daarin allerlei informatie over brandwonden en necrotiserende wekedeleninfecties. Informatie over behandelingen, lotgenotencontact, onderzoek en nazorg. In ‘Infocusarchief’ treft u de de uitgaven van de laatste vijf jaar aan.
De ‘Artikelendatabase’ is helaas nog niet toegankelijk, maar daar wordt aan gewerkt.

Back To Top