skip to Main Content

De Nederlandse Brandwonden Stichting en de Vereniging van Mensen met Brandwonden ondersteunen onderstaand onderzoek naar vermoeidheidsklachten, omdat we weten dat dit kan spelen bij mensen met brandwonden en mensen die een necrotiserende fasciitis hebben doorgemaakt. Middels de vragenlijst hopen de onderzoekers meer inzicht te krijgen in het voorkomen van vermoeidheidsklachten. Hier bij kunnen we jouw hulp goed gebruiken. Als jezelf brandwondenlittekens hebt of littekens door NF  willen we je vragen om deel te nemen aan het onderstaande onderzoek.

We vragen je of je een online vragenlijst wilt invullen. Deze vragenlijst is onderdeel van het project ‘Vermoeidheid bij chronische aandoeningen’ van ZonMw (de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) en de Samenwerkende GezondheidsFondsen. Het doel hiervan is om de aanpak van vermoeidheid bij chronische aandoeningen te verbeteren.

Mensen met een chronische aandoening blijken regelmatig dezelfde klachten te hebben. Eén daarvan is vermoeidheid. Door deze vragenlijst hopen wij meer inzicht te krijgen in het voorkomen van vermoeidheid bij mensen met een chronische aandoening. Daarnaast krijgen we een beeld van de mogelijke behandelingen die u heeft ondergaan.

Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. De gegevens uit de vragenlijsten zijn vertrouwelijk en zullen anoniem worden verwerkt.

Klik hier voor de vragenlijst

Dit onderzoek is goedgekeurd door de medisch-ethische toetsingscommissie van het academisch ziekenhuis Maastricht en Universiteit Maastricht (METC azM/UM).

Alvast hartelijk dank voor uw deelname!

Namens de projectgroep,

Prof. Dr. Martijn A. Spruit
Prof. Annemie M.W.J. Schols

Voor vragen kunt u terecht bij Dr. Anouk Vaes (anoukvaes@ciro-horn.nl)

Back To Top