Skip to content

Vacature algemeen bestuurslid

Ben jij een betrokken en enthousiaste bestuurder, die naast de zes vergaderingen per jaar het niet erg vindt om wat werk mee naar huis te nemen? Dan is de Vereniging van Mensen met Brandwonden (VMB) op zoek naar jou!

De VMB is een landelijke patiëntenbelangenvereniging die ruim 500 leden telt. De Vereniging heeft tot doel de kwaliteit van leven van haar leden te bevorderen. Onze leden zijn mensen met brandwonden of mensen met littekens door necrotiserende wekendelen infectie (NWDI) en hun naasten. De vereniging werkt intensief samen met de Nederlandse Brandwonden Stichting en Stichting Kind en Brandwond. Het verenigingsbestuur bestaat uit vrijwilligers en telt op dit moment vijf personen.

 

Om het bestuur volledig te maken zijn we op zoek naar een

Algemeen bestuurslid

Functieomschrijving

Algemeen bestuurslid is een bestuursfunctie die ongeveer één tot twee dagen per maand in beslag neemt. Er zijn zes bestuursvergaderingen per jaar, centraal in Nederland of online. Tweemaal per jaar op een zaterdag ben je aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering. Verder vertegenwoordig je de Vereniging bij relevante aangelegenheden.

We zoeken een positief, enthousiast en betrokken persoon, die communicatief goed uit de voeten kan. Je bent niet bang om een standpunt in te nemen en laat van je horen waar nodig.

Als bestuurslid ben je, samen met de andere bestuursleden, verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleidsplan. Jouw stem is belangrijk bij elk bestuursbesluit dat wordt genomen, waarbij je constructief en kritisch meedenkt over alle vraagstukken die voorbij komen.

 

Als bestuurslid wordt van je verwacht dat je:

 • affiniteit hebt met de belevingswereld van mensen met brandwonden en/of necrotiserende wekendelen infectie.
 • in staat bent helder en duidelijk te communiceren;
 • samen met de andere bestuursleden goede contacten onderhoudt met subsidiegevers en andere relevante externe contacten van de Vereniging;
 • in staat bent de Vereniging alleen en gezamenlijk te vertegenwoordigen.

 

Als bestuurslid mag je verwachten dat je:

 • actief betrokken wordt bij de verbetering van de brandwondenzorg in Nederland.
 • Jezelf professioneel kan ontwikkelen in een veilige en inspirerende omgeving
 • Begeleidt wordt in je bestuurlijke rol

 

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met het secretariaat van de Vereniging. Bel 0628 924 494 of mail naar info@mensenmetbrandwonden.nl dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Vereniging van Mensen met Brandwonden

Het bestuur

De leden van de vereniging kiezen een bestuur. Daarover zijn afspraken gemaakt in de statuten. Zo wordt elk bestuurslid gekozen voor een termijn van drie jaar, waarna hij of zij eventueel ook voor nog een termijn als bestuurslid kan worden gekozen. Het bestuur heeft een rooster van aftreden opgesteld. Het bestuur treedt namens de vereniging op en voert regie op het door de ALV gekozen beleid. Bestuursleden hebben vaak zelf brandwonden of Necrotiserende Wekedelen infectie (NWDI) gehad of van dichtbij meegemaakt.

De samenstelling per april 2021:

Titus Radstake

 • Voorzitter
 • Portefeuille: Belangenbehartiging
 • voorzitter@mensenmetbrandwonden.nl

Dick van den Steenhoven

 • Vice-voorzitter
 • Portefeuille: Beleid en strategie/ Communicatie
 • dickvmb@gmail.com

Frank van Berkel

 • Portefeuille: Lotgenotencontact
 • frankvberkel@icloud.com

Jing Qian

 • Portefeuille: Financiën
 • jqian75@hotmail.com

 

Taken, bevoegdheden en governance

Het bestuur voert regie op het door de ALV gekozen beleid. Het bestuur kan zelf keuzes maken die nodig zijn om het beleid uit te voeren, zolang ze niet in strijd zijn met de statuten en passen binnen het door de ALV vastgestelde beleid en de financiële kaders (begroting)

Het gaat er niet alleen om dat de dingen gebeuren, maar dat ze ook gebeuren op een manier die de ALV wenselijk vindt. Het bestuur zet daarom actief in op betrokkenheid en samenwerking. Bestuursleden geven (actieve) leden het gevoel dat zij en hun activiteiten ertoe doen en zorgt ervoor dat (actieve) leden zich gesteund voelen in het uitvoeren van hun taken.

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd. Dat houd in dat bestuursleden in principe niet afzonderlijk besluiten nemen, tenzij ze daartoe gemandateerd zijn door het bestuur. Ten behoeve van transparantie en overzichtelijk bestuur zorgt ieder bestuurslid voor tijdige en volledige informatie voor de rest van het bestuur, zodat het bestuur als geheel een afgewogen besluit kan nemen. Dit is ook van belang voor situaties waarin een bestuurslid (tijdelijk) afwezig zou zijn. De overige bestuursleden zijn dan voldoende op de hoogte van de lopende zaken.

Back To Top