Skip to content

Voor buitenstaanders is het niet altijd duidelijk wat de verschillende organisaties in ‘brandwondenland’ nu eigenlijk doen en hoe die organisaties zich tot elkaar verhouden. Om daar wat meer inzicht in te geven hebben wij de verschillende instanties waarmee we regelmatig samenwerken in het kort voor je op een rij gezet; met een kleine toelichting over hun werkzaamheden.

Nederlandse Brandwonden Stichting

De Nederlandse Brandwonden Stichting is een fondsenwervende organisatie met als missie: ‘Het voorkomen van brand- wonden en het beperken van het leed ten gevolge van brandwonden’. De Stichting is actief op het terrein van: preventie, onderzoek, brandwondenzorg en kwaliteit van leven.

Stichting Kind en Brandwond

Stichting Kind en Brandwond is een landelijke Stichting die vooral bekend is als organisator van vakantieweken voor kin- deren met brandwonden. Er zijn drie weken, elk voor verschil- lende leeftijdscategorieën. Een unieke ervaring die naast gezelligheid ook veel steun biedt aan de kinderen. Daarnaast zet deze Stichting zich in voor de verbetering van de ziekenhuis- omgeving voor kinderen o.a. via extra spelmogelijkheden.

Tel. 0251 – 275510
Site: www.kindenbrandwond.nl

Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN)

De VSBN is in april 2003 opgericht om de samenwerking en afstemming tussen de Nederlandse brandwondencentra in brede zin te bevorderen. Binnen de VSBN werken de drie centra samen aan onderzoek, aan het opstellen van landelijke protocollen voor brandwondenbehandeling en aan verbetering van opleidingen. De VSBN is het kenniscentrum op het gebied van brandwondenzorg en brandwondenonderzoek. De Engelse naam van de vereniging is: Association of Dutch Burn Centres (ADBC).
Tel. 0251 – 27 55 00
Site: www.adbc.nl

Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg (NVBZ)

De NVBZ is opgericht om de verspreiding van wetenschappelijke
kennis en vakkennis op het gebied van brandwondenzorg te bevorderen. Om die reden organiseert zij regelmatig symposia, waarbij onderzoekers en zorgverleners hun bevindingen presenteren aan de leden van deze vereniging. De vereniging bestaat uit mensen die beroepsmatig actief zijn in de brandwondenzorg.

Site: www.nvbz.nl

 


PGO Support

PGO Support ondersteunt organisaties van en voor mensen met een aandoening of beperking bij hun ontwikkeling en het vergroten van hun impact. Ze ondersteunen onze vereniging met o.a. trainingen en advies.

Site: www.pgosupport.nl

Netwerk Huidtherapie

Mensen met littekens kunnen voor nazorg terecht bij gespecialiseerde huidtherapeuten van het Netwerk Huidtherapie. Alle leden van dit netwerk hebben de post-hbo opleiding ‘Huidtherapie na Brandwonden’ afgerond.
Site: www.huidtherapie.nl

Stichting Eigen Gezicht

Deze Stichting werd in 2006 opgericht omdat er in Nederland meer dan 100.000 mensen leven met een gelaatsafwijking. Dit kan een aangeboren afwijking zijn zoals een wijnvlek of een hazenlip, maar ook een afwijking die op latere leeftijd ontstaan is door een ongeval of een huidaandoening. De Stichting wil deze mensen helpen sociaal weerbaarder te worden, zodat zij met meer zelfvertrouwen in het leven staan met hun ’eigen’ gezicht.

Kroonsingel 224, 6581 BS Malden.
Site: www.eigengezicht.nl

Brandwondenzorg Nederland

Brandwondenzorg Nederland is een samenwerkingsverband van acht organisatie die allemaal actief zijn in de brandwondenzorg. Zowel op het terrein van preventie, onderzoek, zorg, als nazorg. Door samen te werken en hun activiteiten op elkaar af te stemmen streven zij er gezamenlijk naar om het leed ten gevolge van brandwonden zo klein mogelijk te maken en brandwonden zoveel mogelijk te voorkomen.
De organisaties zijn:

–  Brandwondencentrum Groningen
–  Brandwondencentrum Beverwijk
–  Brandwondencentrum Rotterdam
–  Vereniging Samenwerkende
–  Brandwondencentra in Nederland
–  Vereniging van Mensen met Brandwonden
–  Stichting Kind en Brandwond
–  Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg
–  Nederlandse Brandwonden Stichting

 

Wat is e-health?

Met digitale ondersteuning in de zorg (e-health) krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid. Denk aan beeldbellen met uw zorgverlener, online uw recept vernieuwen, sporten met een trainings-app of tijdens een zwangerschap thuis de ontwikkeling van uw baby volgen, terwijl de gynaecoloog realtime meekijkt vanuit het ziekenhuis.

Site: E-health

Carolien Vermaase is juridisch adviseur van de Vereniging. Een eerste gesprek met haar is altijd gratis.

Site: Vermaase Advocatenkantoor

Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Wij streven naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronische ziekte horen er volledig bij! Ze krijgen overal de kans om naar vermogen mee te doen.

Site: Iederin

 

Nieuwe Koers is een bureau dat gespecialiseerd is om mensen met Brandwonden of NF te helpen bij hun reïntegratie.

Site: Nieuwe Koers

 

IC Connect wil de impact van een IC-opname voor (voormalig) IC-patiënten en hun naasten
beperken. Als patiëntenorganisatie kan IC Connect voorzien in informatie die nodig is voor, tijdens of na een IC-opname. Ook organiseren ze lotgenotencontact voor patiënten en naasten door IC Cafés en andere bijeenkomsten. 
Site: IC Connect

Back To Top