Skip to content

Commissies en Teams
Het bestuur stuurt commissies en teams binnen de Vereniging aan met uitzondering van de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie wordt rechtstreeks door de ALV gekozen om jaarlijks het financiële beheer door het bestuur te controleren. Als alles goed is, stelt de ALV vervolgens de financiële jaarrekening vast.

De andere commissies bestaan uit actieve leden die samen activiteiten organiseren of  de belangen van onze leden behartigen. Dit doen zij aan de hand van het verenigingsplan en in nauwe samenwerking met het bestuur en andere commissies of teams.

 

Voorbeelden zijn:

  • De website-commissie
  • De Infocus-commissie (verenigingsblad)
  • De Klankbordcommissie (vooral gericht op beleid)
  • Het Lotgenotencontactteam (ondersteunt allerlei vormen van lotgenotencontact)
  • Patiëntenpanel (beoordeelt onderzoeksvoorstellen en helpt onderzoekers hun onderzoek goed af te stemmen op de patiëntenpraktijk)
  • De NWDI-commissie (behartigt de belangen van mensen met necrotiserende wekedeleninfecties binnen onze club).
  • Etc.
Back To Top