skip to Main Content

In de statuten van onze Vereniging staan allerlei formele spelregels gedefinieerd over verhouding tussen bestuur en leden en de algemene ledenvergadering (ALV). De statuten kunnen alleen aangepast worden als de ALV hier mee akkoord gaat.

De statuten van de
Vereniging van Mensen met Brandwonden

Back To Top