Skip to content

Op deze pagina vindt u de statuten en het beleidsplan van de Vereniging. In de statuten staan allerlei formele spelregels gedefinieerd over verhouding tussen bestuur en leden en de algemene ledenvergadering (ALV). De statuten kunnen alleen aangepast worden als de ALV hier mee akkoord gaat.

In het beleidsplan staat het beleid voor de komende jaren. Het bestuur baseert de doelen op het beleidsplan en gebruiken dit als een richting voor de komende jaren.

De statuten en het beleidsplan van de
Vereniging van Mensen met Brandwonden

Back To Top